Głód na świecie

Obecnie około 795 mln ludzi na świecie cierpi głód. Biorąc pod uwagę całą populację świata można przyjąć, że prawie co ósmy człowiek na świecie głoduje. Teraz wyjaśnimy jak duży wpływ na tę sytuację ma wysoka produkcja i konsumpcja mięsa.

1. Większe spożycie mięsa w krajach przemysłowych

©Melnikov- Shutterstock

Światowa produkcja mięsa wynosi około 320 mln ton, z czego większość przypada na kraje przemysłowe. Spożycie mięsa w roku 2014 wyniosło 76,1 kg na osobę w krajach przemysłowych, natomiast w krajach rozwijających się “tylko” 33,7 kg na osobę, z tendencją rosnącą. Przykładowo w Polsce w roku 2014 wartość ta była na poziomie 73,9 kg na osobę.

Tak intensywna produkcja i spożycie ma poważne implikacje.

2. Produkcja karmy dla zwierząt

Prawie 35% rocznych zbiorów zbóż na świecie, 61% w Europie i również 61% w Polsce wykorzystywane jest wyłącznie na paszę dla zwierząt i występuje tu tendencja rosnąca (rodzaje zbóż: kukurydza, pszenica, ryż, jęczmień, owies, proso, żyto). Zastanawiające jest, że:

Produkcja produktów zwierzęcych wiąże się z wieloma “stratami” ponieważ zwierzęta tylko niewielką część spożytych kalorii i składników odżywczych “zamieniają” na mięso czy mleko. Pozostała część jest im potrzebna do budowy szkieletu, funkcji ruchowych i innych potrzebnych funkcji życiowych. W ten sposób oblicza się przeciętnie stosunek wydajności, który wynosi tutaj 11:1 (tylko 5-18% tego co zwierzęta spożywają jest do uzyskania w postaci pożywienia dla człowieka).

Podobnie wygląda sytuacja jeśli chodzi o uzyskanie białka ze zwierząt: Z 11 kg roślinnego białka można średnio wytworzyć tylko około 1 kg białka w postaci mięsa (przy produkcji mleka stosunek ten wynosi 3:1, a jajek 4:1). ( źródło: Leitzmann/Keller: Vegetarische Ernährung, 3.Auflage, s.335)

3. Wystarczająca ilość żywności

Getreideernte Traktor
© Orientaly – Shutterstock

Coraz więcej badań wskazuje jednoznacznie, że pożywienia wystarczy dla znacznie większej ilości ludzi niż obecnie, jeśli będziemy uprawiać znacznie mniej zboża na paszę dla zwierząt lub najlepiej w ogóle zrezygnujemy z tego procederu. Według obliczeń około 3 miliardy ludzi więcej miałoby co jeść (t.j. razem 10 miliardów ludzi), jeśli całe zbiory zbóż na świecie byłyby przeznaczone bezpośrednio na pożywienie dla ludzi, a nie na przemysłową karmę dla zwierząt.

 

 

4. Powierzchnia i gleba

Na wystarczającą ilość paszy dla ogromnej liczby zwierząt hodowlanych przeznacza się obecnie ⅓ światowej powierzchni terenów rolnych, w Polsce jest to około połowy całości terenów użytkowych. Ponadto, Polska wykorzystuje ogromne tereny również w Ameryce Południowej w celu uprawy roślin na paszę dla polskich zwierząt hodowlanych, co jest związane z gigantycznym importem soi z Ameryki Południowej, który w ostatnich latach osiągnął niewyobrażalny rozmiar 2 mln ton soi rocznie.

Tu pojawia się ważny problem: ponieważ kraje przemysłowe nie są już w stanie pokryć zapotrzebowania na produkcję paszy dla swoich zwierząt, sięgają po dodatkowe tereny pod uprawę w krajach rozwijających się, co wywiera ogromny wpływ na lokalne społeczności i ich produkcję rolną.

5. Woda

Hände Wasser
© Riccardo Mayer – Shutterstock

Podczas gdy 864 mln ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody, a około 3,5 mln rocznie umiera właśnie z tego powodu, obecnie około 70% zasobów świeżej wody na świecie jest wykorzystywane w rolnictwie. W szczególności produkcja mięsa wiąże się z niewyobrażalnym zużyciem wody, i tak:

Do produkcji 1 kg mięsa (w zależności od zwierzęcia) potrzeba nawet do 15.400 litrów wody, a co więcej chów przemysłowy zwierząt przyczynia się do zanieczyszczenia (np.pestycydami) wody, która w przeciwnym razie byłaby wodą zdatną do picia.

 

6. Zmiana klimatu a odżywianie

Chów przemysłowy zwierząt w krajach przemysłowych należy do najważniejszych czynników wpływających na zmianę klimatu.

Większość ekspertów jest zgodna, że zachodzące ostatnio na świecie zmiany dotyczące zasobów naturalnych jak: gleba i woda, spowodowane są w dużej mierze sposobem odżywiania się ludzi.

Eksperci alarmują również, że najbardziej dotknięci tymi zmianami są mieszkańcy krajów rozwijających się.

I tak na przykład krajom Afryki zagrażają straty w zbiorach sięgające 50% w przeciągu najbliższych dziesięciu lat.

Natomiast w centralnej i południowej Azji oraz Południowej Ameryce w tym samym czasie przewidywany jest spadek upraw o około 30% (Deutsche Welthungerhilfe e.V.; Handbuch Welternährung 2011,s. 68).

 7. Kontrast: przejedzenie w krajach przemysłowych

© Creativa Images- Shutterstock

Jest około 850 mln niedożywionych ludzi na świecie w porównaniu do ponad 1,9 mld przejedzonych ludzi, zwłaszcza w krajach przemysłowych, ale trend ten jest rosnący również w krajach rozwijających się, w których konsumpcja mięsa wzrasta na wzór krajów przemysłowych.

 Ze względu na klimat i zdrowie oraz wyżej opisany problem głodu, jest to bardzo zastanawiające.

Powinno dążyć się do odwrócenia tej sytuacji: jak pokazało jedno z badań z roku 2013, zmniejszenie spożycia mięsa o 20% w krajach przemysłowych przyczyniłoby się do znacznego polepszenia sytuacji jeśli chodzi o dostęp do żywności w krajach rozwijających się.

Dołącz już teraz

Zapisz się

Dołącz już teraz

Adres

Fundacja Alberta Schweitzera
ul. Królowej Aldony 11 m. 4
03-928 Warszawa