Nota prawna

Ta strona jest zarządzana przez Fundację Alberta Schweitzera.

Siedziba Fundacji:

Fundacja Alberta Schweitzera
ul. Królowej Aldony 11 m.4
03-928 Warszawa

NIP: 7010703681

KRS: 0000685252

REGON:36777580500000

Reprezentacja Zarządu:

Karolina Skowron – Prezes Zarządu

Kontakt – Kampania „Tydzień na Weganie”

Karolina Kunda-Kuwieckij

Communication & Campaigns Manager

karolina.kunda@schweitzer.pl

Konto bankowe dla darczyńców

Fundacja Alberta Schweitzera

BGŻ BNP PARIBAS
PL 92160014621830766080000001
SWIFT: PPABPLPK

Dzięki darowiznom przez internet pomagasz nam utrzymywać koszty administracji na niskim poziomie.

Layout strony

Sven Quadflieg

Źródła grafik

shutterstock.com

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć pod odpowiednim obrazkiem lub zdjęciem lub na końcu odpowiedniej strony (ze zdjęciami tytułowymi).

Prawa autorskie

Prawa autorskie do zawartości serwisu funkcjonującego pod adresem internetowym  www.schweitzer.pl, w tym jego struktury, projektu graficznego oraz treści zamieszczonych w Serwisie, są własnością Fundacji Alberta Schweitzera. Serwis korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 ze zm.). Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, kopiowanie i rozpowszechnianie treści zawartych w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji Alberta Schweitzera jest zabronione.

Fundacja Alberta Schweitzera dokłada należytej staranności, aby informacje znajdujące się w Serwisie były aktualne i rzetelne, w tym celu Fundacja Alberta Schweitzera wykorzystuje przysługujące jej uprawnienia administratora Serwisu.

W Serwisie mogą znajdować się odesłania („linki”) do stron internetowych będących własnością innych podmiotów. Fundacja Alberta Schweitzera nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych, odwiedzanych przez użytkowników Serwisu w wyniku korzystania z linków.

Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. Fundacja Alberta Schweitzera nieustannie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem oraz usprawniające korzystanie z niego. Jednakże w związku ze specyfiką działania systemów elektronicznych nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich, w tym także zarażenia systemu informatycznego osoby korzystającej z sieci Internet wirusem komputerowym lub innym szkodliwym programem komputerowym, za które to zdarzenia Fundacja Alberta Schweitzera nie ponosi odpowiedzialności.

Dołącz już teraz

Zapisz się

Dołącz już teraz

Adres

Fundacja Alberta Schweitzera
ul. Królowej Aldony 11 m. 4
03-928 Warszawa